jubileusz

Przekłady

jubileusz

jubileujubileeJubileejubileogiubileo (jubilɛuʃ)
rzeczownik męski
uroczystość z okazji ważnej rocznicy obchodzić jubileusz stulecia teatru