kłótliwy

Przekłady

kłótliwy

quarrelsome (kwutlivɨ)
przymiotnik
niezgodny Mój brat jest bardzo kłótliwy.