kłusownik

Przekłady

kłusownik

(kwusɔvɲik)
rzeczownik męski
osoba polująca bez zezwolenia Leśniczy przyłapał kłusowników.