kadencja

Przekłady

kadencja

cadencecadence (kadɛnʦja)
rzeczownik żeński
czas urzędowania Kadencja prezydenta Polski trwa 5 lat.