kalectwo

Przekłady

kalectwo

disability (kalɛʦtfɔ)
rzeczownik nijaki
trwała choroba Jest dotknięty ciężkim kalectwem.