kaleczyć

Przekłady

kaleczyć

(kalɛʧɨʨ)
czasownik przechodni
ranić
mówić niepoprawnie