kaleka

Przekłady

kaleka

cripple (kalɛka)
mf
osoba niepełnosprawna, inwalida być kaleką