kaleki

Przekłady

kaleki

(kalɛki)
przymiotnik
1. dotknięty kalectwem, niepełnosprawny kalekie dziecko
2. znany niedoskonały, nieudolny Jego francuski jest trochę kaleki.