kamienisty

Przekłady

kamienisty

(kamjɛɲistɨ)
przymiotnik
skalisty kamienista droga