kapitalistyczny

Przekłady

kapitalistyczny

(kapitalistɨʧnɨ)
przymiotnik
wolnorynkowy ustrój kapitalistyczny