kapłaństwo

(skierowano z kaplanstwo)
Przekłady

kapłaństwo

kněžstvípriesthoodsacerdóciosacerdocioPriestertum성직священствоالكهنوتsacerdoziopræstedømme (kapwaɲstfɔ)
rzeczownik nijaki
duchowieństwo