karcić

Przekłady

karcić

admonish (karʨiʨ)
czasownik przechodni
udzielać nagany karcić dziecko