karny

Przekłady

karny

(karnɨ)
przymiotnik
1. dotyczący kary, przewidujący zastosowanie kary

sport
2. zdyscyplinowany karny uczeń