katalogować

Przekłady

katalogować

catalogare, schedare