klasyka

Przekłady

klasyka

(klasɨka)
rzeczownik żeński
dzieła klasyczne Ten film należy do klasyki kina francuskiego.