kleić

Przekłady

kleić

(klɛiʨ)
czasownik przechodni niedokonany
lepić kleić łańcuchy na choinkę