klientela

Przekłady

klientela

Klientel (kljɛntɛla)
rzeczownik żeński
ogół klientów stała klientela