kolekcjonować

Przekłady

kolekcjonować

(kɔlɛkʦjɔnɔvaʨ)
czasownik przechodni
zbierać Mój brat kolekcjonuje znaczki.