koleżeński

(skierowano z kolezenski)
Przekłady

koleżeński

(kɔlɛʒɛɲski)
przymiotnik
przyjacielski koleżeńska przysługa Ona jest bardzo koleżeńska. Łączą nas koleżeńskie stosunki.