komentarze

Przekłady

komentarze

تعليقاتコメントkommentarerKommentitcomentárioskommentarercommentsкоментариcomentarioscommenti評論kommentare评论 (kɔmɛntaʒɛ)
rzeczownik męski liczba mnoga
krytyczne uwagi Twoje komentarze nie interesują nikogo.
znany