komentować

(skierowano z komentowac)
Przekłady

komentować

评论評論 (kɔmɛntɔvaʨ)
czasownik przechodni
1. interpretować komentować wydarzenia
2. omawiać komentować czyjeś zachowanie