komfortowy

Przekłady

komfortowy

comfortable舒適komfortableудобенנוחconfortável舒适cómodo (kɔmfɔrtɔvɨ)
przymiotnik
wygodny Ten pokój jest komfortowy.