komitet

Przekłady

komitet

Ausschusscommitteecomité, comitêcomitatoلـَجْنَةvýborkomitéεπιτροπήcomitékomiteacomitépovjerenstvo委員会위원회commissiekomitéкомитетkommittéคณะกรรมการkomiteủy ban委员会委員會הוועדה (kɔmitɛt)
rzeczownik męski
zespół osób komitet zakładowy