komunistyczny

Przekłady

komunistyczny

communistشُيُوعِيّkomunistickýkommunistiskkommunistischκομουνιστικόςcomunistakommunistinencommunistekomunističkicomunista共産主義の공산주의의communistischkommunistiskcomunistaкоммунистическийkommunistiskเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์komünisttheo chủ nghĩa cộng sản共产主义的Комунистическата (kɔmuɲistɨʧnɨ)
przymiotnik
lewicowy ustrój komunistyczny