kondygnacja

Przekłady

kondygnacja

Stockwerk

kondygnacja

floor, storey