konno

Przekłady

konno

(kɔnnɔ)
przysłówek
na koniu jeździć konno