konstrukcja

Przekłady

konstrukcja

(kɔnstrukʦja)
rzeczownik żeński
budowa konstrukcja budynku