konstruktor

Przekłady

konstruktor

(kɔnstruktɔr) męski

konstruktorka

конструктор (kɔnstruktɔrka) żeński
rzeczownik
budowniczy konstruktor samochodów