kontaktować się

Przekłady

kontaktować się

(kɔntaktɔvaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
nawiązywać łączność kontaktować się z kimś telefonicznie Kontaktowałeś się z nią?