kontrakt

Przekłady

kontrakt

contractالعقدдоговор合同kontraktcontratto계약kontraktcontratoVertragสัญญาחוזהcontratocontract合同 (kɔntrakt)
rzeczownik męski
umowa zerwać kontrakt Wczoraj podpisałem z nim kontrakt.