kontuzja

Przekłady

kontuzja

부상 (kɔntuzja)
rzeczownik żeński
skaleczenie lekka kontuzja nogi