koordynować

(skierowano z koordynowac)
Przekłady

koordynować

координира座標좌표تنسيقkoordinerecoordinatesamordnakoordinovat坐标coordenar (kɔɔrdɨnɔvaʨ)
czasownik przechodni
ujednolicać koordynować prace różnych ekip