korpus

Przekłady

korpus

bodyσώμαcorpocorpocuerpo (kɔrpus)
rzeczownik męski
1. tułów nieruchomy korpus
2. kadłub korpus okrętu
3. jednostka wojskowa korpus oficerski