kosmonauta

Wyszukiwania podobne do kosmonauta: astronauta
Przekłady

kosmonauta

(kɔsmɔnawta) męski

kosmonautka

Astronaut, Kosmonaut (kɔsmɔnawtka) żeński
rzeczownik
astronauta