kowal

Przekłady

kowal

Schlosser, Schmiedblacksmith, smithкузнецfabbro (kɔval)
rzeczownik męski
rzemieślnik