kreślić

Przekłady

kreślić

zeichnenпарцелparcelaプロットplotplotοικόπεδοمؤامرة (krɛɕliʨ)
czasownik przechodni
1. rysować kreślić projekt
2. przekreślać Niepotrzebnie kreślisz ten wyraz, jest dobrze napisany.