któryś

Przekłady

któryś

(kturɨɕ)
zaimek
dowolny Odwiedził nas któregoś dnia.
To któryś z moich znajomych.