kulisty

Przekłady

kulisty

rotondo (kulistɨ)
przymiotnik
mający kształt kuli Ta lampa ma kulisty kształt.