kwasowość

Przekłady

kwasowość

acidez

kwasowość

acidity