łaskawy

(skierowano z laskawy)
Przekłady

łaskawy

(waskavɨ)
przymiotnik
1. dobry, przychylny łaskawe spojrzenie
2. oficjalny zwrot grzecznościowy Czy byłby pan łaskawy zamknąć okno?