licealista

Przekłady

licealista

(liʦɛalista) męski

licealistka

(liʦɛalistka) żeński
rzeczownik
uczeń liceum zniżka dla licealistów