licznik

Przekłady

licznik

numeratorالعدادcontador计数器contadorсчетчик, числитель計數器カウンタброяч카운터 (liʧɲik)
rzeczownik męski
1. przyrząd pomiarowy mieć 10 000 km na liczniku sprawdzić licznik wody
2. matematyka górna liczba w ułamku W tym ułamku licznik wynosi 2.