lista

Przekłady

lista

lijst목록списокقائمة列表listalistalistรายการרשימהlistaсписъкListeseznamliste (lista)
rzeczownik żeński
spis, wykaz być na liście
lista osób w danym miejscu i o danej porze
lista największych sukcesów