ludzki

Przekłady

ludzki

humanumanitarioมนุษย์人間Menneskelige (luʦki)
przymiotnik
1. dotyczący człowieka natura ludzka
każdy może się pomylić
2. dobry, życzliwy To bardzo ludzki dyrektor.
3. znany porządny, przyzwoity
tak jak należy Usiądź po ludzku!