młodzieńczość

Przekłady

młodzieńczość

juvenility