małoletni

Przekłady

małoletni

juvenileminori (mawɔlɛtɲi)
przymiotnik
oficjalny niepełnoletni małoletnie dzieci