małoletność

Wyszukiwania podobne do małoletność: młodociany, nieletni, niepełnoletni
Przekłady

małoletność

nonage