magisterski

Przekłady

magisterski

(magistɛrski)
przymiotnik
dotyczący magistra napisać pracę magisterską