mandat

Przekłady

mandat

Sitzмандатmandát (mandat)
rzeczownik męski
1. grzywna za wykroczenie zapłacić mandat za przekroczenie prędkości
2. pełnomocnictwo do sprawowania urzędu sprawować mandat posła