marża

Przekłady

marża

markupマージンmarge여백marginalmarginaaliالهامشmargenπεριθώριοmarginemargenmargem (marʒa)
rzeczownik żeński
handel dodatek do ceny W tym sklepie mają wysoką marżę.